Pravila

Starosne kategorije: Svaki takmičar može da se takmiči u istoj plesnoj kategoriji i istoj starosnoj kategoriji ali najviše dva puta. Starosne kategorije za koje se možete prijaviti su:
 • Kategorija "baby" - do 5,6 godina
 • Kategorija „Mini“ - od 5,6 do 8,5 godina
 • Kategorija „Children“ - od 8,6 do 12,5 godina
 • Kategorija „Junior“ - od 12,6 do 16,5 godina
 • Kategorija „Senior“ - 16,6 i više godina (bez ograničenja)
U slučaju dueta / tri grupe ili formacije, izračunava se prosečna starost. Mlađi plesači mogu biti u istoj kategoriji kao i stariji plesači.
 • Kategorija „Baby“ može da pleše sa „Mini“, ali ne sa „Children“, „Junior“ i „Senior“
 • Kategorija „Mini“ može da pleše sa „Baby“ i „Children“, ali ne sa „Junior“ i „Senior“
 • Kategorija „Children“ može da pleše sa „Mini“ i „Junior“, ali ne sa „Baby“ i "Senior"
 • Kategorija „Junior“ može da pleše sa „Children“ i „Senior“, ali ne i sa „Baby“ i „Mini“
 • Kategorija „Senior“ može da pleše sa „Junior“, ali ne i sa „Baby“, „Mini“ i „Children“
Izuzetak: U "slobodnom programu" sve starosne grupe mogu plesati zajedno.

Kategorije:

 • Solo plesačica
 • Duet / trio plesači
 • Grupa od 4 do 10 plesača
 • Plesna grupa 11+ plesača

Trajanje po kategorijama:
 • Solo, duet / trio - 1-2 minuta
 • Grupna (4-10 plesača) - 2-3 minuta
 • Plesna grupa - 3-4 minuta

Ako vaša muzika traje 5 sekundi duže od zahtevanog limita, vaše ocene za koreografiju se neće umanjivati. Sudije mogu otkazati bilo koji tim koji premaši ovaj limit. Ako muzika za vašu koreografiju počne pre nego što su plesači izašli na pozornicu, obratite se našem DJ-u!