Κανονισμοί

Ηλικιακές κατηγορίες: Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να αγωνιστεί στην ίδια κατηγορία χορού και στην ίδια ηλικακή κατηγορία, αλλά το πολύ δύο φορές! Οι ηλικιακές κατηγορίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση είναι:
 • Κατηγορία "Baby" – έως 5,6 ετών
 • Κατηγορία "Mini" – από 5,6 έως 8,5
 • Κατηγορία "Children" – από 8,6 έως 12,5 ετών
 • Κατηγορία "Junior" – από 12,6 έως 16,5 έτη
 • Κατηγορία "Senior" – 16,6 ετών και άνω (χωρίς όριο)
Σε περίπτωση ντουέτων / τριών ομάδων ή σχηματισμών, υπολογίζεται η μέση ηλικία. Οι νεότεροι χορευτές μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία με τους μεγαλύτερους χορευτές ως εξής:
 • Η κατηγορία "Baby" μπορεί να χορεύει με "Mini", αλλά όχι με "Children", "Junior" και "Senior"
 • Η κατηγορία "Mini" μπορεί να χορεύει με "Baby" και "Children", αλλά όχι με "Junior" και "Senior" Η κατηγορία "Children" μπορεί να χορεύει με "Mini" και "Junior" αλλά όχι με "Baby" και "Senior"
 • Η κατηγορία "Junior" μπορεί να χορεύει με "Children" και "Senior", αλλά όχι με "Baby" και "Mini"
 • Η κατηγορία "Senior" μπορεί να χορεύει με "Junior", αλλά όχι με "Baby", "Mini" και "Children"
Εξαίρεση: Στο "ελεύθερο πρόγραμμα" όλες οι ηλικιακές κατηγορίες μπορούν να χορέψουν μαζί.

Κατηγορίες:

 • Σόλο χορευτής
 • Ντουέτο / τρίο χορευτές
 • Ομάδα 4 έως 10 χορευτές
 • Χορευτικό σχήμα - 11+ χορευτές

Διάρκεια ανά κατηγορίες:
 • Σόλο, ντουέτο / τρίο - 1-2 λεπτά
 • Ομάδα (4-10 χορευτές) - 2-3 λεπτά
 • Χορευτικό σχήμα - 3-4 λεπτά

Εάν η μουσική σας κρατάει 5 δευτερόλεπτα περισσότερο από το απαιτούμενο όριο, οι βαθμοί για τη χορογραφία σας δεν θα μειωθούν. Οι κριτές µπορούν να ακυρώσουν οποιαδήποτε οµάδα υπερβεί αυτό το όριο. Εάν η μουσική για τη χορογραφία σας ξεκινήσει πριν ανέβουν οι χορευτές στη σκηνή, επικοινωνήστε με τον DJ μας!