Mediteranian Folklore Organization

'Mediteranian Folklore Organization' deo je naše internacionalne organizacije Mediteranian Organization, a posvećen je organizaciji radionica, seminara i folklornih festivala opšteg i dečijeg karaktera širom sveta

Organizacija je počela sa radom na području Balkana još 1993.godine, njena osnovna delatnost je organizacija folklornih festivala. Vremenom su naši folklorni fesstivali postajali sve popularniji, a sa njima i naša želja da povežemo različite nacije, tradicije i kulture.
Danas možemo sa ponosom reći da je sa nama putovalo više od 6000 grupa i da je taj broj u stalnom porastu.

Pored naših folklornih festivala opšteg karaktera (za sve uzraste), organizujemo i dečije folklorne festvale, sa ciljem da se od malih nogu upoznaju sa vršnjacima iz drugih kultura, uče jedni od drugih i shvate značaj širenja tradicije svog naroda putem folklora.

Iz sličnog razloga, odlučili smo da u delatnost naše folklorne organizacije uključimo radionice i seminare, na kojima bi grupe mogle da uče od vrhunskih koreografa i instruktora, ali i da dele svoja iskustva medjusobno. Ovom kratkom biografijom želeli bismo da izrazimo poštovanje i zahvalnost svim našim folklornim grupama-članicama za svoje zalaganje čime su doprineli širenju lepote folklora i očuvanju tradicije, i ujedno da poželimo dobrodošlicu svim grupama koje će u budućnosti igrati sa nama.

Do skorog vidjenja!