Mediteranska Folklorna Organizacija

Mediteranska folklorna organizacija član je međunarodne Mediteranske organizacije. Organizujemo folklorne i dečije festivale, izložbe za predstavljanje tradicionalnih proizvoda i seminare širom sveta. Naši prvi festivali folklora održani su na Balkanu početkom 1993 godine. Tokom godina, kroz naše festivale, uspeli smo da ujedinimo različite narode,kulture I tradicije. Danas smo ponosni što imamo 6.000 članova i taj broj neprestano raste. Dečiji festivali se organizuju odvojeno od festivala za odrasle,kako bi deca mogla da stvore nova prijateljstva i svi zajedno rade na nastavku i održavanju naše tradicije.

Svrha folklornih festivala, izložbi i seminara u organizaciji Mediteranske organizacije je okupljanje ljudi,kvalitetno i konstruktivno provedeno vreme sa koreografima i dirigentima. Ovom kratkom biografijom želimo da izrazimo zahvalnost svim članovima koji su nam pomogli da širimo lepotu folklora u svetu i da održavamo tradiciju živom. Takođe želimo da pozdravimo nove grupe koje će postati članovi naše organizacije.