Kategorije

Otvoreno: Podrazumeva sve tehnike koje se ne mogu jasno svrstati u jednu od drugih kategorija ili kombinaciju različitih plesnih tehnika. Dozvoljene su akrobacije, scenografija i setovi.

Klasični balet: Istorijski plesovi, klasični balet, neoklasični balet, postklasični balet, Characterdance. Autentična koreografija (npr. Swanlake, La Bayadere itd.) i novije su dozvoljene. Čista klasična tehnika koristeći meke cipele ili špic patike (nisu dozvoljeni u kategoriji Babi i Mini).

Savremeni ples / moderni ples Moderno: Plesači koriste ples kao sredstvo izražavanja svojih ličnih osećanja. Nema određenu strukturu kao u baletu. Lirski: Lirski stil je plesni stil koji kombinuje baletne elemente, moderne i jazz plesne tehnike. Ovaj stil se obično pleše brže od baleta, ali ne tako brzo kao jazz.

Jazz: Jazz je uzbudljiv i neprestano razvijajući plesni oblik ispunjen ritmom, strašću i životom koji podstiče individualno izražavanje i razvoj ličnog stila. Njegovi koreni su u tap dance-u i afroameričkoj jazz muzici. Budući da je balet pod uticajem modernog jazza, dva plesna žanra imaju mnogo zajedničkih koraka, poput nekih okreta (chaines, pike i pirouete), skokova (grande jetes) .Plesači bi trebalo da uključe u svoje koreografske korake koji pripadaju isključivo džezu, spin skokove i tour jetes.

Art: Temelji se na različitim tehnikama kao što su Jazz, balet i / ili savremeni ples. Ostale plesne discipline mogu biti integrisane ali da ne dominiraju. Art Dance omogućava upotrebu akrobacije, lifts, lipync i drugih pozorišnih efekata. Akrobatski potezi nikada ne bi trebali da dominiraju i trebaju biti u skladu sa temom. Ocenjivaće se muzika, originalnost, kostimi, celokupna predstava i pojedinačna koreografija. Sve prezentacije Art Dance-a zasnivaće se na ideji, priči, ili temi. Mora da postoji naslov predstave. Ideja, priča ili tema moraju se u potpunosti shvatiti i izraziti kroz koreografiju.

Muzičko pozorište: Ne može se pevati uživo. Muzika mora da se uzima iz poznatih mjuzikla, filmova ili muzičkih filmova. Dozvoljeni su svi stilovi, uključujući klasične i savremene mjuzikle. Primeri:Iz 1930. (Song in the Rain, Oklahoma, Cabaret, Sveet Chariti) i noviji (Mamma Mia, Producers, Chicago, Vicked itd.). Istorija, koreografija i kostimi treba da predstavljaju izabrano muzičko pozorište. Muzički lik mora biti prepoznatljiv.

Tradicionalni ples: Originalna koreografija je dozvoljena, ali važno je zadržati originalni karakter plesa. Muzika i kostimi takođe moraju da održavaju plesnu tradiciju.

Acro Style: To je plesni stil koji kombinuje različite vrste gimnastike i plesa sa akrobatskim elementima. Svi plesni stilovi su dozvoljeni, ali akrobacija bi se trebala skladno kombinovati sa plesom. Plesači će biti ocenjeni kao celina za ples a ne samo za gimnastički deo koreografije.

Tap: Claps ili Tap dance i Irski ples. Nije dozvoljena produkcija ovih koraka sa cd-a.

B-Boiing: Break dance ili B-boiing je vrsta plesa koji je deo Street Dance-a. Sastoji se od četiri osnovna elementa:Toprock, Downrock ,Power moves I Freezes. Ovaj ples sadrži Hip Hop i Breakbeats. Akrobatski elementi su dozvoljeni bez obaveznog korišćenja.

Hip Hop: Ova kategorija uključuje različite stilove Hip-Hopa, kao što su npr. Oldschool i Newschool.Oldschool uključuje: popping, locking, jazzrock, hype. Newschool uključuje: novi stil, krumpin, dance hall... do Housedance-a (footwork,jacking i lofting). Takođe obuhvata: wacking ,vogging i eksperimentalno. Koristite neku dobro poznatu koreografiju da biste se nadahnuli, ali ne kopirajte, budite kreativni ! Nepristojnost i vulgarnost su zabranjeni. Akrobatski pokreti su dozvoljeni, ali ples mora da dominira.

Street Style: Ovo je naziv trenda koji kombinuje različite stilove, kao što su: moderni balet, Hip-Hop, Funk, R&B, Pop, itd. Upotreba kombinacije navedenih stilova biće veoma cenjena. Ulični ples kombinuje neograničene stilove muzike, pokreta i emocija. Koreografija mora da ima priču od početka do kraja. Scenski efekti su dozvoljeni. Važno je postići kompletan efekat muzike, ideje,kostima, koreografije, scenografije. Akrobatski i Break Dance elementi su dozvoljeni.

Disco: Ritam : 33/35 i 130/140 bmp. Dozvoljeni koraci: svi Disco potezi, pirouete, skokovi. Već 70-ih, za Disco je bila karakteristična originalnost i stvaranje novih i uzbudljivih poteza. Ritam, pauze i originalni koraci biće izuzetno cenjeni. Gimnastika i akrobatski elementi u plesu su zabranjeni.

Jazz / Funk-Jazz / MTV / Citi Jazz: Ova kategorija je kombinacija različitih plesnih stilova sa MTV inspirisanom koreografijom, Pop emisijama i popularnim pesmama. To je komercijalna interpretacija Jazz stila, kombinacija Funk, Jazz, Hip-Hop ili drugih stilova koje možete videti izvedene uživo i na video snimku. Akcenat treba staviti na prezentaciju, stil, izražavanje i performanse.

Slobodan stil: Ovde tema i / ili sadržaj moraju biti jasno prepoznatljivi. Svi gornji stilovi su dozvoljeni. U ovoj kategoriji mogu učestvovati samo grupe od 11 i više plesača. Dozvoljeno je pevanje uživo i svi plesni stilovi.

Ostale kategorije: Orijentalni / Trbušni ples, Latino show, Standard Show, Mažoretkinje, Cheerleading, Latino fitnes, Fit Kid.

Muzika:

Morate imati CD sa samo jednom pesmom za tu koreografiju. CD-ovi moraju biti u audio formatu, u papirnom ili plastičnom pakovanju! Koreografija - pesma - CD! Grupe su odgovorne za izbor, montažu, sviranje i pripremu muzike tokom nastupa. Proverite da li su vaši CD-ovi pravilno snimljeni i napravite kopije za svaki slučaj. CD-ove možete pokupiti nakon dodele nagrada, na licu mesta, sa DJ konzole.

Sudije - Bodovi:

Žiri se sastoji od 3 do 5 sudija. Svaki sudija daje bodove od 1 do 10 za sledeće predmete:

  • Tehnika
  • Koreografija
  • Stepen teškoće
  • Opšti utisak


Ukupan broj bodova koji svaki sudija može dati za ceo nastup je 40.